مکتب الحیدر - مکتب الذاکرین اهل بیت عصمت (ع)

تاریخچه

مکتب الحیدر اهل بیت عصمت در سال ۱۳۷۰ به ریاست حاج علیرضا نهادی با هدف استعدادیابی و تربیت مداحان جوان و سالم سازی مداحی کشور تاسیس شد.

بالا